Stres - przyczyna zaburzeń czynnościowych

Stres jest to stan wywołany zewnętrznymi lub wewnętrznymi czynnikami (stresorami), zakłócającymi czynności jednostki. Cechuje go zespół zmian w zakresie procesów psychicznych, reakcji motorycznych oraz wegetatywnych, mobilizujących organizm do jego zwalczania, następnie zespół zmian adaptacyjnych oraz w przypadku przewlekłego trwania - zespół charakteryzujący się fazą destrukcji.

W narządzie żucia odpowiedzią na stres jest aktywacja mięśni narządu żucia. W celu rozładowania stresu pojawiają się zastępcze czynności tj. parafunkcje. Gdy zostaną przekroczone możliwości adaptacyjne w aparacie mięśniowym narządu żucia, powstają zaburzenia czynnościowe. Objawiają się one pod postacią dysfunkcji narządu żucia oraz bólów głowy. Jednym z wiodących bólów głowy, który łączy się przyczynowo z dysfunkcją narządu żucia (dnż) jest ból głowy typu napięciowego (ang. tension-type headache - T-TH).


Informacja

Możliwość zapłaty za usługi stomatologiczne kartą płatniczą.

Informacje Kontaktowe

Telefon: 605 98 98 56
Email: gabinet@benydent.pl
www: http://www.benydent.pl/

Adres:
ul. Północna 59/61
91-425 Łódź